21e eeuwse vaardigheden

Digitale kloof

Digitale kloof » welke groepen zijn kwetsbaar op internet?

De digitale kloof is het verschil tussen mensen die profiteren van digitale technologie en mensen die dat niet doen. Ze hebben misschien wel toegang tot internet, maar missen digitale vaardigheden.

Met name ouderen, mensen met een migratieachtergrond, minima en verstandelijk beperkten (LVB-ers) zijn groepen die moeite hebben om digitaal bij te blijven. Zij voelen zich daardoor geen volwaardig burger van deze maatschappij.

Digitale kloof tussen generaties

Tussen oud en jong bestaat een generatiekloof. Jonge internetgebruikers hechten bijvoorbeeld minder waarde aan hun online privacy dan ouderen. Ouderen zijn niet opgegroeid met internet en zien er vaak het nut niet van in. In Vlaanderen werd daarom de campagne Da’s toch handig, dat internet! gelanceerd op initiatief van de Minister van Media. Het doel is om senioren kennis laten maken met de vele voordelen van het internet.


In oktober 2019 werden onder de titel ‘Ouderen in digitaal Nederland’ en in het kader van de Week van de Mediawijsheid drie onderzoeken gepresenteerd door Netwerk Mediawijsheid, Universiteit Twente, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds over de digitale inclusie van ouderen. Hieruit bleek onder meer dat 55-plussers vaak nog onvoldoende vaardig zijn in het alledaagse mediagebruik. De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een handige factsheet.


Digitale kloof tussen hoog- en laagopgeleiden

Jongeren en hoogopgeleiden hebben het meeste profijt van internet. Zij weten internet steeds beter toe te passen voor hun persoonlijke groei; ze zetten digitale toepassingen in voor informatie, educatie en carrière. Laagopgeleiden gebruiken internet vooral voor vermaak; gamen, chatten en het bekijken van online filmpjes.

De groep mensen met een verstandelijke beperking (LVB) is extra kwetsbaar op internet. Dat vraagt om extra begeleiding.

Digitale kloof en mensen met een migratieachtergrond

Ouders met een migratieachtergrond ervaren bij de mediaopvoeding van hun kinderen dezelfde knelpunten als autochtone ouders. Toch zijn er ook verschillen. Ouders met een migratieachtergrond zijn moeilijker bereikbaar voor mediacoaches en organisaties. Dat bleek uit de verkennende notitie uit 2010 van Kenniscentrum voor emancipatie en participatie Allochtone jongeren Mediagebruik en mediawijsheid. Ook concluderen zij dat jongeren met een migratieachtergrond gebruikmaken van andere media en dat de (culturele) context waarin zij media gebruiken anders is.

Digitale kloof tussen burger en overheid

Ook de digitale kloof tussen burger en overheid groeit. Dat komt omdat steeds meer overheidsdiensten via internet gaan, denk aan de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, vergunningen of een uitkering. Burgers verdwalen soms in het woud van webformulieren en slagen er niet in hun probleem aan een ‘echt’ mens voor te leggen.

Digitale kloof tussen rijke en arme landen

In Nederland kunnen we de kloof dichten met medialessen en lessen op het gebied van informatievaardigheden. In andere landen is de toegang tot internet een probleem. In grote delen van Afrika en Azië ontbreken de technische randvoorwaarden zoals een telefoonlijn, elektriciteit en een pc met modem.

Verbeter je vaardigheden: dit kun je doen!

  • Welkom Online is een gratis online lesprogramma voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest. Samen met een begeleider kunnen zij hun digitale vaardigheden verbeteren
  • Digitaalhulpplein.nl is een wegwijzer naar hulp voor mensen die (nog) niet zo goed met de computer overweg kunnen. Ook kun je op de website de digizelftest doen
  • Het voorleesboekje ‘Mijn computer is leuk’ is geschikt voor laagopgeleiden en/of ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal
  • De Digimeter is een online instrument voor gemeenten, UWV’s en andere organisaties waarmee makkelijk in kaart kan worden gebracht of burgers moeite hebben met dagelijkse digitale vaardigheden
  • SeniorWeb organiseert workshops, inloopuren en computercursussen om senioren online wegwijs te maken
  • De (engelstalige) toolkit Interculturele Mediaopvoeding geeft tips over de wijze waarop migranten ouders kunnen worden ondersteund bij de mediaopvoeding van hun kinderen
  • Handiger worden met sociale media? MijnOnlineIdentiteit zet informatie over functies en instellingen van bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en WhatsApp op een rij
  • SeniorWeb en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bieden een speciaal arrangement om senioren te helpen bij het mediawijzer worden
  • Oefenen.nl biedt gratis programma’s om je digitale vaardigheden te vergroten. Zo kun je met het laagdrempelige Klik & Tik thuis of in de bieb oefenen met de computer en internet

Meer hulp nodig?

Wil je meer hulp en/of informatie, dan helpen deze organisaties je op weg:

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten

Heeft tot doel het gebruik van ICT in Nederlandse samenleving te versterken

Voor burgers die moeite hebben met elektronische dienstverlening