Veilig internetten

NSA & PRISM

Dossier NSA » wat betekent afluisteren voor onze privacy?

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA verzamelt gegevens van internetgebruikers over de hele wereld. Waarom? En wat is belangrijker, veiligheid of privacy?

De Amerikaanse oud-president Obama verdedigde de NSA door te stellen dat de afluisterpraktijken nodig zijn in de strijd tegen terrorisme. Veiligheid is belangrijker dan totale privacy.

Toch maken regeringen zich zorgen om de privacy van hun inwoners. Wij maken immers ook gebruik van die grote Amerikaanse internetbedrijven.

Bescherm je online privacy

Veelgestelde vragen

Wat is de NSA?

De National Security Agency (NSA) is een Amerikaanse geheime dienst. De dienst is gespecialiseerd in het verzamelen, afluisteren en analyseren van digitale informatie. De NSA valt onder het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Wat is PRISM?

PRISM is de codenaam van een afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Het programma bestaat sinds 2007. Via PRISM verzamelt de NSA op grote schaal digitaal communicatieverkeer. Dat gebeurde in het geheim, totdat NSA-medewerker Edward Snowden in juni 2013 documenten lekte naar de pers.

Ook telefoonverkeer van Europese regeringsleiders bleek te worden afgeluisterd.

Hoe werkt PRISM?

Dankzij PRISM heeft de Amerikaanse inlichtingendienst (NSA) permanente toegang tot de servers van 9 grote internetbedrijven: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, Skype, AOL en Apple.

Sinds 2007 bewaart en analyseert de NSA de data op deze servers. Zij bekijkt onder andere e-mails, bijlagen, telefoontjes, foto’s, zoekgeschiedenis, chats, video’s en VoIP-gesprekken. De dienst verzamelt hiervan automatisch metatadata, zoals telefoonnummers, locaties, gespreksduur en tijd. De analyse ervan gebeurt op basis van ‘datamining’ of big data.

Mag de NSA ons afluisteren?

Volgens de Amerikaanse wet mag de Amerikaanse overheid gebruikersdata van Amerikanen opvragen. Daarvoor moet ze eerst een verzoek indienen bij de rechtbank. Als het verzoek wordt goedgekeurd, zijn bedrijven verplicht mee te werken. Het aantal verzoeken en de hoeveelheid informatie die door de Amerikaanse overheid wordt opgevraagd zijn geheim.

Voor gebruikersdata buiten de VS is geen toestemming van een Amerikaanse rechtbank nodig.

Heeft Nederland ook een inlichtingendienst?

Ja, ook Nederland heeft een inlichtingendienst, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Wanneer de AIVD toegang wil tot bepaalde gegevens, moet zij eerst toestemming vragen aan de beheerder van die gegevens. Niet elke beheerder is verplicht mee te werken, maar bijvoorbeeld politie, justitie, douane en telecomaanbieders wel.

De AIVD zou ook gegevens gebruiken die zijn verkregen door de NSA. Volgens een groep bezorgde burgers is dat in strijd met de Nederlandse wet. Zij zijn in 2013 een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse staat.

Wat is WikiLeaks?

WikiLeaks is de naam van een internationale klokkenluiderswebsite. Klokkenluiders van over de hele wereld kunnen via WikiLeaks documenten lekken. WikiLeaks garandeert hen anonimiteit.

Het grote publiek hoorde pas van WikiLeaks in het jaar 2010. De website publiceerde toen in hoog tempo duizenden documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak, de behandeling van gevangenen in Irak en Guantanamo Bay en geheime interne telegrammen van Amerikaanse diplomaten.

Wikileaks heeft in principe niks te maken met NSA , PRISM of Edward Snowden.

Meer weten?

Wil je meer informatie, dan helpen deze organisaties je op weg.

Initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap om de kennis over online veiligheid te vergroten

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten