Was er voor de AVG ook al een privacywet?

Ja, de AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is in 2001 in werking getreden en is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. Met de AVG is dezelfde wet in alle landen van de Europese Unie geldig.

Gerelateerde dossiers