Wat doe je tegen #cijfergooien?

Cijfergooien is het fenomeen waarbij kinderen en jongeren hun selfies laten beoordelen (met een rapportcijfer) door leeftijdsgenoten. Geen probleem zolang ze er zelf om vragen (bv. via #cijfervragen of @cijfervragen) en/of ze elkaar hoge cijfers geven. Maar de rapportcijfers worden regelmatig ongevraagd uitgedeeld en/of er worden lage cijfers uitgedeeld. Dat resulteert in pesten, uitschelden en buitensluiten.

Mijn kind online geeft enkele tips om in gesprek te gaan met je klas en/of kind.

Gerelateerde dossiers