online sociale normen mediawijsheid

Foto bij artikel over online sociale normen. Twee jonge mensen lachen om wat ze zien op smartphone