Cyberpesten

Wanneer iemand herhaaldelijk, opzettelijk schadelijke inhoud naar of over een slachtoffer verstuurt of deelt is er sprake van cyberpesten.