Over mediawijsheid

Uitleg Mediawijsheid Competentiemodel

Competentiemodel vervult verschillende functies. Het model maakt inzichtelijk wat we onder mediawijsheid verstaan. Het vormt een vertrekpunt voor nieuwe activiteiten, projecten en diensten en het geeft richting aan onderzoek naar mediawijsheid. In deze animatie legt Netwerk Mediawijshied de werking van het Mediawijsheid Competentiemodel uit.

Gerelateerde dossiers