Over mediawijsheid

Mediawijsheid Competentiemodel

Competentiemodel Mediawijsheid » meten van mediawijsheid

Wat is mediawijsheid nu precies? En hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag? Mediawijzer.net heeft het Mediawijsheid Competentiemodel ontworpen. Hierin wordt mediawijsheid opgedeeld in 10 competenties:

 • Inzicht hebben in medialisering van de samenleving
 • Begrijpen hoe media worden gemaakt
 • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
 • Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • Oriënteren binnen mediaomgevingen
 • Informatie vinden en verwerken
 • Content creëren
 • Participeren in sociale netwerken
 • Reflecteren op het eigen mediagebruik
 • Doelen realiseren met media

Elk van deze competenties is weer onderverdeeld in 5 niveau’s.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je het Mediawijsheid Competentiemodel?

Het model is een handvat bij:

 • De ontwikkeling van nieuwe mediawijsheidproducten en -diensten
 • Het inzichtelijk maken van bestaand aanbod
 • De vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

» Meer over het Mediawijsheid Competentiemodel

Wat moet je kennen / kunnen als je ‘mediawijs’ bent?

In het Mediawijsheid Competentiemodel zijn niveaus en taken omschreven per leeftijdsgroep. Zo zie je precies wat je van kinderen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 mag verwachten.

Er zijn ook competentieniveaus voor leerkrachten in het basisonderwijs en PABO-studenten. Deze zijn ook bruikbaar voor docenten op de middelbare school.

Hoe wordt een leraar zelf mediawijs?

Het Nederlandse onderwijs vraagt in toenemende mate van leraren dat zij zelf ook mediawijs zijn.

Wat moet je dan kennen / kunnen? Een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden vind je in het dossier Mediawijze leraren.

Download het Mediawijsheid Competentiemodel

Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

Specifieke Competentieniveaus:

Engelstalige versies:

Ook lezen: deze interessante websites en/of artikelen

Meer weten?

Deze organisaties droegen bij aan de totstandkoming van het Mediawijsheid Competentiemodel:

Ontdek de wereld van de media en ga zelf aan de slag, bijvoorbeeld in Media Ukkie Land

De publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

Heeft tot doel het gebruik van ICT in Nederlandse samenleving te versterken

De nationale bibliotheek van Nederland

Publieke ict-partner voor het onderwijs