Over mediawijsheid

Mediawijsheid Competentiemodel

Competentiemodel Mediawijsheid » meten van mediawijsheid

Wat is mediawijsheid nu precies? En hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag? Mediawijzer.net heeft het Mediawijsheid Competentiemodel ontworpen. Hierin wordt mediawijsheid opgedeeld in 10 competenties:

 • Inzicht hebben in medialisering van de samenleving
 • Begrijpen hoe media worden gemaakt
 • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
 • Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • Oriënteren binnen mediaomgevingen
 • Informatie vinden en verwerken
 • Content creëren
 • Participeren in sociale netwerken
 • Reflecteren op het eigen mediagebruik
 • Doelen realiseren met media

Elk van deze competenties is weer onderverdeeld in 5 niveau’s.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je het Mediawijsheid Competentiemodel?

Het model is een handvat bij:

 • De ontwikkeling van nieuwe mediawijsheidproducten en -diensten
 • Het inzichtelijk maken van bestaand aanbod
 • De vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

» Meer over het Mediawijsheid Competentiemodel

Wat moet je kennen / kunnen als je ‘mediawijs’ bent?

In het Mediawijsheid Competentiemodel zijn niveaus en taken omschreven per leeftijdsgroep. Zo zie je precies wat je van kinderen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 mag verwachten.

Er zijn ook competentieniveaus voor leerkrachten in het basisonderwijs en PABO-studenten. Deze zijn ook bruikbaar voor docenten op de middelbare school.

Hoe wordt een leraar zelf mediawijs?

Het Nederlandse onderwijs vraagt in toenemende mate van leraren dat zij zelf ook mediawijs zijn.

Wat moet je dan kennen / kunnen? Een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden vind je in het dossier Mediawijze leraren.

Zijn er websites waar kinderen en jongeren zelfstandig leren over mediawijsheid?

De website HoeZoMediawijs.nl biedt basiskennis over (sociale) media en digitale vaardigheden aan kinderen vanaf 10 jaar door middel van betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe- en reflectieopdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen rondkijken en opdrachten maken, zowel thuis als op school.

Infovoorjou.nl is een website voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Onder Internet en Mobiel vind je uitleg en tips over onderwerpen als cyberpesten, foto’s op internet zetten, iemand leren kennen via internet en games.

Ook zijn er websites die regelmatig voor kinderen en jongeren actuele mediawijsheidthema’s belichten, zoals Kidsweek, NOS Jeugdjournaal, Het Klokhuis en Schooltv.

Download het Mediawijsheid Competentiemodel

Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

Specifieke Competentieniveaus:

Engelstalige versies:

Ook lezen: deze interessante websites en/of artikelen

Meer weten?

Deze organisaties droegen bij aan de totstandkoming van het Mediawijsheid Competentiemodel:

De nationale bibliotheek van Nederland

Voor een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet

Ontdek de wereld van de media en ga zelf aan de slag

De publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

Publieke ict-partner voor het onderwijs