Over mediawijsheid

Mediawijsheid Competentiemodel

Competentiemodel Mediawijsheid » meten van mediawijsheid

Mediawijzer.net heeft het Mediawijsheid Competentiemodel ontworpen. Hierin wordt mediawijsheid opgedeeld in 10 competenties:

 • Inzicht hebben in medialisering van de samenleving
 • Begrijpen hoe media worden gemaakt
 • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
 • Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • Oriënteren binnen mediaomgevingen
 • Informatie vinden en verwerken
 • Content creëren
 • Participeren in sociale netwerken
 • Reflecteren op het eigen mediagebruik
 • Doelen realiseren met media

Elk van deze competenties is weer onderverdeeld in 5 niveau’s.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je het Mediawijsheid Competentiemodel?

Het model is een handvat bij:

 • De ontwikkeling van nieuwe mediawijsheidproducten en -diensten
 • Het inzichtelijk maken van bestaand aanbod
 • De vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

» Meer over het Mediawijsheid Competentiemodel

Wat moet je kennen / kunnen als je ‘mediawijs’ bent?

In het Mediawijsheid Competentiemodel zijn niveaus en taken omschreven per leeftijdsgroep. Zo zie je precies wat je van kinderen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 mag verwachten.

Er zijn ook competentieniveaus voor leerkrachten in het basisonderwijs en PABO-studenten. Deze zijn ook bruikbaar voor docenten op de middelbare school.

Download het Mediawijsheid Competentiemodel

Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

Specifieke Competentieniveaus:

Engelstalige versies:

Meer weten?

Deze organisaties droegen bij aan de totstandkoming van het Mediawijsheid Competentiemodel:

Ontdek de wereld van de media en ga zelf aan de slag, bijvoorbeeld in Media Ukkie Land

Publieke ict-partner voor het onderwijs

Heeft tot doel het gebruik van ICT in Nederlandse samenleving te versterken

De nationale bibliotheek van Nederland

De publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur