Voor scholen

Bibliotheek

Bibliotheek » belangrijke rol als Huis van Mediawijsheid

De bibliotheek is expert op het gebied van zoeken, vinden en kritisch evalueren van informatie. Ze is van oudsher de toegangspoort tot betrouwbare kennis. Daarnaast beschikt ze – net als het internet – over een oneindige bron van informatie.

Je leert er deze dingen:

 • Hoe vind je wat je zoekt?
 • Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
 • Wat staat er precies in een tekst?
 • Hoe onderscheid je betrouwbare informatie van onbetrouwbare?
 • Van wie is de informatie afkomstig?
 • Waar zoek je als er niets op internet te vinden is?

Wat doen bibliotheken op het gebied van mediawijsheid?

 • Bibliotheek Rotterdam schrijft een blog over media en technologie
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) biedt de Maakplaats 021, waar kinderen digitale vaardigheden onwikkelen
 • Bibliotheek Zuidoost Fryslån heeft diverse onderwijsproducten over goed en veilig omgaan met informatie op internet en andere media
 • Webdetective leert kinderen kritisch naar informatie te kijken
 • De Bibliotheek op school biedt een leermiddelengids informatievaardigheden
 • Leesvaardigheid is fundamenteel voor mediawijsheid. Daarom zet De Bibliotheek op school zich (samen met scholen en gemeenten) in voor de bevordering van mediawijsheid binnen het onderwijs. In de onderbouw van de basisschool ligt de focus met name op leren lezen. In de bovenbouw wordt meer aandacht besteed aan informatievaardigheden en mediavaardigheden.

De bibliotheek in 2025

Bibliotheken gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij mediawijsheid. Bijvoorbeeld bij het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van Nederlanders op het gebied van (nieuwe) media. Zo worden zij de huizen van mediawijsheid.

Ook mensen die (nog) niet over digitale basisvaardigheden beschikken, kunnen bij hun bibliotheek terecht.

Inspiratie en tips: aan de slag

 • Bibliotheken kunnen ouders en opvoeders helpen het gesprek over mediagebruik op gang te brengen, bijvoorbeeld met de MediaDiamant of MediaWolk
 • Welke rol speelt de bibliotheek in de mediaopvoeding van de allerkleinsten? Boekstart legt het uit en biedt een actiegids voor bibliotheken aan
 • Op de website Innovatiebieb.nl kunnen bibliotheken ideeën, kennis en materialen over innovatie delen en leren van elkaar. Ook vind je er innovatieve projecten en initiatieven op het gebied van mediawijsheid
 • Bibliotheken kunnen de gratis programma’s van Oefenen.nl inzetten om mensen te begeleiden in hun digitale basisvaardigheden. Het laagdrempelige Klik & Tik helpt bijvoorbeeld met de basis van computer- en internetgebruik
 • Deze publicatie van Cubiss helpt bibliotheken bij het ontwikkelen van een totaalaanpak gericht op het jonge kind, waarin taal én media hand in hand gaan
 • Met de Lab out of the Box-leskisten verzorg je kant-en-klare lessen over digitale geletterdheid
 • Probiblio heeft een groot aanbod aan ondersteunend materiaal. Zo zijn er onder andere checklisten om de geschiktheid van apps en filmpjes te bepalen en de prentenboek top 10 voor de leukste boekjes. Ook bieden ze verschillende trainingen aan voor bibliotheekmedewerkers
 • Inspiratie: zo gebruikt Bibliotheek Rotterdam de MediaDiamant voor ouderbijeenkomsten
 • Als beroepskracht kun je ouders ondersteunen bij vragen over mediaopvoeding. Maar hoe mediawijs ben jij zelf eigenlijk? Doe de test van het NJi
 • Sardes biedt bibliotheek- en opvoedprofessionals informatie, kennis en inspiratie over kind & media
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) organiseert het spreekuur Eerste Hulp Bij Online, waar je 1-op-1-hulp krijgt bij je computervragen, van YouTube tot DigiD

Veelgestelde vragen

Wat is een mediacoach?

Een mediacoach is gespecialiseerd in het begeleiden bij mediawijsheid. Ze helpen kinderen, jongeren én ouderen om (nieuwe en traditionele) media slim, leuk en juist gedoseerd te gebruiken.

Mediacoaches zijn vaak in dienst bij een bibliotheek, een school of (jeugd)hulpverlening. Er zijn ook zelfstandig werkende mediacoaches.

Hoe helpt de bibliotheek bij mediawijs onderwijs?

De bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs als het gaat om mediawijsheid. De bibliotheek is immers expert op het gebied van zoeken, vinden en kritisch evalueren van informatie.

Leerlingen die een spreekbeurt, werkstuk of opstel moeten maken, leren er de juiste zoekvragen te stellen en relevante informatie boven tafel te krijgen. Dit noemen we informatievaardigheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de bibliotheek? Zij helpen je op weg:

De nationale bibliotheek van Nederland

Innovatieve onderwijsmethode op basis van Flipping the Classroom principe

Werkt aan leesmotivatie en verbeterde informatievaardigheden op basis- en middelbare scholen

Adviseert en ondersteunt organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren

Biedt deskundigheidsbevordering voor (opvoed)professionals op het gebied van mediawijsheid

Biedt een doorgaande leerlijn mediawijsheid voor de basisschool