Voor scholen

Bibliotheek

Bibliotheek » belangrijke rol als Huis van Mediawijsheid

De bibliotheek is expert op het gebied van zoeken, vinden en kritisch evalueren van informatie. Ze is van oudsher de toegangspoort tot betrouwbare kennis. Daarnaast beschikt ze – net als het internet – over een oneindige bron van informatie.

Je leert er deze dingen:

  • Hoe vind je wat je zoekt?
  • Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
  • Wat staat er precies in een tekst?
  • Hoe onderscheid je betrouwbare informatie van onbetrouwbare?
  • Van wie is de informatie afkomstig?
  • Waar zoek je als er niets op internet te vinden is?

Wat doen bibliotheken op het gebied van mediawijsheid?

Leesvaardigheid is fundamenteel voor mediawijsheid. Daarom zet De Bibliotheek op school zich (samen met scholen en gemeenten) in voor de bevordering van mediawijsheid binnen het onderwijs. In de onderbouw van de basisschool ligt de focus met name op leren lezen. In de bovenbouw wordt meer aandacht besteed aan informatievaardigheden en mediavaardigheden.

De bibliotheek in 2025

Bibliotheken gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij mediawijsheid. Bijvoorbeeld bij het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van Nederlanders op het gebied van (nieuwe) media. Zo worden zij de huizen van mediawijsheid.

Ook mensen die (nog) niet over digitale basisvaardigheden beschikken, kunnen bij hun bibliotheek terecht. Meer daarover lees je in ons dossier over de digitale kloof.

Veelgestelde vragen

Wat is een mediacoach?

Een mediacoach is gespecialiseerd in het begeleiden bij mediawijsheid. Ze helpen kinderen, jongeren én ouderen om (nieuwe en traditionele) media slim, leuk en juist gedoseerd te gebruiken.

Mediacoaches zijn vaak in dienst bij een bibliotheek, een school of (jeugd)hulpverlening. Er zijn ook zelfstandig werkende mediacoaches.

Hoe helpt de bibliotheek bij mediawijs onderwijs?

De bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs als het gaat om mediawijsheid. De bibliotheek is immers expert op het gebied van zoeken, vinden en kritisch evalueren van informatie.

Leerlingen die een spreekbeurt, werkstuk of opstel moeten maken, leren er de juiste zoekvragen te stellen en relevante informatie boven tafel te krijgen. Dit noemen we informatievaardigheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de bibliotheek? Zij helpen je op weg:

De nationale bibliotheek van Nederland

Werkt aan leesmotivatie en verbeterde informatievaardigheden op basis- en middelbare scholen

Biedt een doorgaande leerlijn mediawijsheid voor de basisschool

Innovatieve onderwijsmethode op basis van Flipping the Classroom principe

Biedt deskundigheidsbevordering voor (opvoed)professionals op het gebied van mediawijsheid