Hoe werkt een MOOC?

In een MOOC wordt alle leerstof via internet aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van videocolleges, artikelen, filmpjes en blogs. Via discussiefora hebben deelnemers contact met docenten en medestudenten.

Een MOOC duurt meestal tussen de 5 en 10 weken. Na afloop van de MOOC kun je examen doen en krijg je een certificaat. Je krijgt er (nog) geen studiepunten voor.

Gerelateerde dossiers