De toekomst

Digitale overheid

Digitale overheid - © Ed Gregory via stokpic.com (CC0)

Het kabinet wil dat we al onze zaken met de overheid online (kunnen) regelen.

Ook nu kunnen bedrijven en burgers al overheidszaken digitaal afhandelen. Dat is gemakkelijk, maar roept ook vragen op over veiligheid en privacy. Bovendien is niet iedereen digitaal even vaardig. Hoe zorg je dat je bijblijft?

Wat is de digitale overheid?

Onder digitale overheid verstaan we de online communicatie tussen burgers, bedrijven en overheid. De overheid heeft verschillende online diensten die daarbij helpen. Met je DigiD – je persoonlijke inloggegevens – kun je gebruik maken van deze diensten:

Digitale overheid wordt ook wel eGovernment, iBestuur, elektronische overheid of overheid online genoemd.

Wat zijn de voordelen van een digitale overheid?

Met de komst van de digitale overheid kunnen burgers en bedrijven sneller zaken met elkaar doen. Sommige gegevens zijn immers al (digitaal) bekend bij de overheid, waardoor het opvragen van identiteitsdocumenten, indienen van bezwaar, aanvragen van vergunningen, maken van een afspraak en/of het doen van aangifte makkelijker worden.

Wat zijn de nadelen van een digitale overheid?

Hackers kunnen inbreken op overheidssites. Vertrouwelijke informatie kan op straat komen te liggen.

Ook zou de digitale overheid mensen kunnen uitsluiten. Uit ons dossier Digitale Kloof blijkt dat met name ouderen, mensen met een migratieachtergrond, minima en verstandelijk beperkten (LVB-ers) soms moeite hebben om digitaal bij te blijven. Voor hen wordt het steeds moeilijker om te communiceren met overheden.

Om burgers hierin te ondersteunen, heeft de overheid deze websites in het leven geroepen:

Liever niet online communiceren met de overheid? Ook na 2017 blijven de niet-digitale alternatieven bestaan.

Veelgestelde vragen

Wat is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) houdt zich bezig met de beveiliging van digitale systemen van de overheid.

» Meer in het dossier digitale overheid

Wie werkt aan Overheid 2017?

De Nederlandse overheid wil koploper zijn op het gebied van digitale dienstverlening. De Digicommissaris werkt, namens de Nederlandse overheid, aan één digitale infrastructuur voor burgers, bedrijven en de (lokale) overheid.

Beschermt het Electronisch Patienten Dossier (EPD) mijn privacy?

Jouw gegevens komen pas in het EPD terecht als jij daar toestemming voor geeft. Dat kan via de website ikgeeftoestemming.nl.

Er is veel weerstand tegen het EPD-LSP. Men is bang voor schending van privacy door onbevoegden zoals bedrijfsartsen, werkgevers en (zorg)verzekeringsmaatschappijen of hypotheekverstrekkers. Meer weten? Kijk dan eens op ikgeentoestemming.nl, de tegenhanger van bovengenoemde website.

Kijktip: Zembla maakte deze documentaire over de jacht van zorgverzekeraars op medische gegevens.

Meer lezen

Initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap om de kennis over online veiligheid te vergroten

Heeft tot doel het gebruik van ICT in Nederlandse samenleving te versterken

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten