Over mediawijsheid

Internationaal

Mediawijsheid in andere landen - © Olga Lednichenko (CC0 via flickr.com)

Niet alleen in Nederland is veel aandacht voor mediawijsheid. Ook in het buitenland is het van belang dat kinderen leren bewust en kritisch met media om te gaan. We spreken dan van media literacy, game literacy of digital literacy.

Internationale initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn belangrijk om mediawijsheid wereldwijd te stimuleren. Immers, moderne media kennen geen grenzen.

Hieronder een overzicht van internationale programma’s en initiatieven.

Mediawijsheid in Europa

De Digitale Agenda van de Europese Commissie zet zich in voor digitale geletterdheid onder alle Europese burgers.

Zij (mede-)financieren onder andere het programma Better Internet for Kids (vroeger: Safer Internet Programme) dat zich inzet voor het vergroten van mediawijsheid onder kinderen:

Andere interessante initiatieven:

Mediawijsheid in andere Europese landen

België
In 2013 heeft de Vlaamse overheid Mediawijs.be opgericht, met als doel om de burgers van vandaag en morgen in staat te stellen kritisch, bewust en actief te bewegen in een gemedialiseerde samenleving.

Frankrijk
Het Franse ministerie van educatie richtte in 1983 de organisatie Clemi op. Deze organisatie levert educatieve programma’s, evenementen en onderhoudt netwerken.

Duitsland
De GMK zet zich als non-profit organisatie in voor de bevordering van media-educatie en mediacompetenties onder de Duitse bevolking. Ze zijn ook actief in Oostenrijk en Zwitserland.

Finland
Het KAVI houdt zich bezig met media-educatie voor kinderen en is opgericht door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

Italie
Het Italiaanse parlement heeft een wet aangenomen om cyberpesten te bestrijden. De nieuwe wet is onder meer gericht op betere voorlichting. Ook wordt het strafbaar om minderjarigen via het internet te beledigen, belasteren of bedreigen.

Kennisnet en Mijn Kind Online publiceerden het rapport Media-onderwijs over de grenzen. Hierin wordt gekeken naar onderwijs in o.a. Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland. Hoe pakken zij het media-onderwijs aan? Welke landen zijn koploper, wat doen zij om hun jeugd mediawijs te maken en wat kunnen wij daarvan leren? Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

Mediawijsheid wereldwijd

In de VS zet de National Association for Media Literacy Education (NAMLE) zich in voor media literacy en media education. Zij organiseerden in 2015 voor de eerste keer de Media Literacy Week, in navolging van hun Canadese collega’s bij Media Smarts. De Media Literacy Week wordt gehouden in november, volg de ontwikkelingen via #MediaLitWk.

“De Amerikaanse organisatie Common Sense Media geeft genuanceerd adviezen over mediaopvoeding. Ook telt het land tal van onderzoekers die baanbrekend werk verrichten, kijkend naar wat werkt met media en kinderen, zoals het Joan Ganz Cooney Center, PEW en Sesame Street Workshop.” – Remco Pijpers, specialist jeugd en digitale media

Op wereldwijd niveau zet UNESCO zich in voor media literacy via de Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL). Deze instelling wil internationale samenwerking om alle burgers toegang te verlenen tot (digitale) media. Ook vragen zij aandacht voor de competenties die nodig zijn voor verantwoord media gebruik. Organisaties in meer dan 80 landen zijn onderdeel van dit netwerk.

Free Press Unlimited heeft het project ‘Keeping it Real‘ opgezet voor jongeren in Mexico, Zweden en Zuid-Afrika. In dit project wordt het digitale mediagedrag van 13-jarigen onderzocht en worden er samen met deze jongeren ideeën uitgewerkt in de strijd tegen desinformatie, nepnieuws, indoctrinatie en haatpraktijken online.

Inspiratie uit Amerika

Van 7 t/m 21 december 2019 vond het International Visitor Leadership Program plaats. Op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade kregen dertien Nederlandse experts, ervaringsdeskundigen en visionairs de kans om te leren van de implementatie van digitale geletterdheid en mediawijsheid in het Amerikaanse onderwijs. Het doel: meer leren over de praktische invoering van mediawijsheid en digitale geletterdheid in het onderwijs voor 12 tot 18-jarigen. Wat is er in Amerika geslaagd en wat juist niet?

Prijzen en awards

De Evens Foundation is een Europese stichting die projecten op het gebied van media-educatie steunt. Tweejaarlijkse reikt zij de Evens Prize for Media Education uit aan het meest succesvolle Europese initiatief dat kinderen van 9 tot 16 jaar verantwoordelijk en constructief leert omgaan met sociale media.

In 2015 won de MediaMasters Game, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, deze prestigieuze prijs. De jury prees het Nederlandse mediawijsheidspel voornamelijk om haar holistische en diepgaande aanpak.

Internationale conferenties & campagnes

Ook kennen we enkele internationale campagneweken en -dagen, zoals:

Fondsen

Op zoek naar financiering voor een (internationaal) mediawijs project? Bekijk het uitgebreide fondsenoverzicht op Mediawijzer.net of gebruik de handige EU Subsidiewijzer van DutchCulture.

Ook lezen: deze interessante boeken en/of publicaties

Meer weten?

Wil je meer weten over mediawijsheid in Europa en/of wereldwijd? Deze organisaties houden zich ermee bezig:

Hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs

Meldknop.nl - Iets vervelends gebeurd op internet? Meld het hier!

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten

Voor een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet

Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid

Het expertisebureau op het gebied van mediawijsheid

Meld kinderporno op internet hier