Over mediawijsheid

Internationaal

Mediawijsheid in andere landen - © Olga Lednichenko (CC0 via flickr.com)

Niet alleen in Nederland is veel aandacht voor mediawijsheid. Ook in het buitenland is het van belang dat kinderen leren bewust en kritisch met media om te gaan. We spreken dan van media literacy, game literacy of digital literacy.

Internationale initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn belangrijk om mediawijsheid wereldwijd te stimuleren. Immers, moderne media kennen geen grenzen.

Hieronder een overzicht van internationale programma’s en initiatieven.

Mediawijsheid in Europa

De Digitale Agenda van de Europese Commissie zet zich in voor digitale geletterdheid onder alle Europese burgers.

Zij (mede-)financieren onder andere het programma Better Internet for Kids (vroeger: Safer Internet Programme) dat zich inzet voor het vergroten van mediawijsheid onder kinderen:

Ook een interessant Europees initiatief:

  • FutureLab Europe zoekt ambitieuze jongeren tussen de 20-30 jaar die zich willen inzetten voor actief burgerschap en gelijke kansen in hun eigen gemeenschap. FutureLab Europe steunt geselecteerde lokale ideeën om deze in de praktijk te brengen.

Mediawijsheid in andere Europese landen

Kennisnet en Mijn Kind Online publiceerde in 2013 het rapport Media-onderwijs over de grenzen. Hierin wordt gekeken naar onderwijs in o.a. Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland. Hoe pakken zij het media-onderwijs aan? Welke landen zijn koploper, wat doen zij om hun jeugd mediawijs te maken en wat kunnen wij daarvan leren? Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

België
In 2013 heeft de Vlaamse overheid Mediawijs.be opgericht, met als doel om de burgers van vandaag en morgen in staat te stellen kritisch, bewust en actief te bewegen in een gemedialiseerde samenleving.

Frankrijk
De Franse ministerie van educatie richtte in 1983 de organisatie Clemi op. Deze organisatie levert educatieve programma’s, evenementen en onderhoudt netwerken.

Duitsland
De GMK zet zich als non-profit organisatie in voor de bevordering van media-educatie en mediacompetenties onder de Duitse bevolking. Ze zijn ook actief in Oostenrijk en Zwitserland.

Finland
Het KAVI houdt zich bezig met media-educatie voor kinderen en is opgericht door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

Mediawijsheid wereldwijd

In de VS zet de National Association for Media Literacy Education (NAMLE) zich in voor media literacy en media education. Zij organiseerden in 2015 voor de eerste keer de Media Literacy Week, in navolging van hun Canadese collega’s bij Media Smarts. Media Literacy Week wordt gehouden in november, volg de ontwikkelingen via #MediaLitWk.

“De Amerikaanse organisatie Common Sense Media geeft genuanceerd adviezen over mediaopvoeding. Ook telt het land tal van onderzoekers die baanbrekend werk verrichten, kijkend naar wat werkt met media en kinderen, zoals het Joan Ganz Cooney Center, PEW en Sesame Street Workshop.” – Remco Pijpers, specialist jeugd en digitale media

Op wereldwijd niveau zet UNESCO zich in voor media literacy via de Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL).

Deze instelling wil internationale samenwerking om alle burgers toegang te verlenen tot (digitale) media. Ook vragen zij aandacht voor de competenties die nodig zijn voor verantwoord verantwoord media gebruik. Organisaties in meer dan 80 landen zijn onderdeel van dit netwerk.

Prijzen en awards

De Evens Foundation is een Europese stichting die projecten op het gebied van media-educatie steunt. Tweejaarlijkse reikt zij de Evens Prize for Media Education uit aan het meest succesvolle Europese initiatief dat kinderen van 9 tot 16 jaar verantwoordelijk en constructief leert omgaan met sociale media.

In 2015 won MediaMasters, een initiatief van Mediawijzer.net, deze prestigieuze prijs. De jury prees de Nederlandse mediawijsheidgame voornamelijk om haar holistische en diepgaande aanpak.

Uit het juryrapport: “MediaMasters is een uitstekend voorbeeld voor andere Europese programma’s op het gebied van media-educatie.”

De Europese Commissie wil met de Best Content for Kids Award het maken van kwalitatief goede online content voor kinderen aanmoedigen. Winnaars worden bekend gemaakt op Safer Internet Day.

Internationale conferenties & campagnes

Ook kennen we enkele internationale campagneweken en -dagen, zoals:

Ook lezen: deze interessante boeken en/of publicaties

Meer weten?

Wil je meer weten over mediawijsheid in Europa en/of wereldwijd? Deze organisaties houden zich ermee bezig:

Het expertisebureau op het gebied van mediawijsheid

Meldknop.nl - Iets vervelends gebeurd op internet? Meld het hier!

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten

Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid

Heeft tot doel het gebruik van ICT in Nederlandse samenleving te versterken

Helpt bij verbeteren van digitale vaardigheden en creëren van een veilige digitale omgeving

Meld kinderporno op internet hier