Gaat het bij KI altijd om het simuleren van het menselijk denkvermogen?

Niet altijd. Het gaat vaak om het oplossen van een specifiek probleem, waarbij meestal het menselijk handelen of denken wordt geïmiteerd.

Het draait bij KI om de geautomatiseerde beredenering om conclusies te bereiken.

Gerelateerde dossiers