Is er materiaal voor docenten?

Speciaal voor docenten zijn verschillende brochures en boekjes gepubliceerd over informatievaardigheden in het onderwijs:

Binnen het Mediawijsheid Competentiemodel is uitgebreid aandacht voor informatievaardigheden. De beschreven niveaus voor PO-leerkrachten en PABO-studenten zijn ook bruikbaar voor docenten in het VO.

De workshop Informatievaardigheden voor leraren biedt concrete handvatten en stappenplan om in de les aandacht te besteden aan informatievaardigheid.

Gerelateerde dossiers