Is sexting strafbaar?

Officieel is sexting strafbaar als het om minderjarigen gaat. Volgens het Wetboek van Strafrecht maak je immers kinderporno. Een veroordeling hiervoor blijft levenslang staan.

In Nederland wordt sexting gedoogd mits er wederzijds goedvinden is.

Iemand kan vervolgd worden als er sprake is van een (of meer) van onderstaande zaken:

  • Er is sprake van druk of dwang
  • De beelden zijn verspreid
  • Degene van wie de beelden zijn gemaakt wist dit niet
  • De betrokkenen zijn ongelijkwaardig, bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil
  • De beelden zijn gebruikt voor pesten of chantage
  • De beelden zijn gemaakt om er geld mee te verdienen

De politie houdt rekening met de motivatie achter het verspreiden van het beeldmateriaal: gebeurde dit met (kwade) opzet of per ongeluk?

Gerelateerde dossiers