Kan communicatie met de overheid straks alleen nog maar digitaal?

Overheidsinstanties gaan hun zaken steeds meer digitaal regelen. Momenteel is het nog altijd mogelijk om alles niet-digitaal te regelen. Zo kun je langsgaan bij het loket van je gemeente en zijn alle overheidsinstanties per post en telefoon bereikbaar.

In het regeerakkoord van 2017 staat dat mensen die niet elektronisch kunnen communiceren met de overheid, dat ook op een andere manier moeten kunnen blijven doen.

De informatie vanuit de overheid stelt “zolang nog veel mensen het lastig vinden hun zaken met de overheid digitaal te regelen, blijven er alternatieven bestaan”. Maar wat precies de definitie van ‘veel mensen’ is, wordt niet duidelijk.

Gerelateerde dossiers