Wat is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens. AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en adviseert over de nieuwe regelgeving.

Gerelateerde dossiers