Veilig internetten

Privacy

Privacy op internet » tips voor leerlingen, scholen en ouders

Bij het gebruik van (sociale) media speelt privacy een belangrijke rol. Wanneer iets online staat, heb je nauwelijks meer controle over die informatie. Dat kan jaren later nog nare gevolgen hebben.

Wie kan jouw data zien en wat mag diegene van jou weten?

Wat is privacy?

Wikipedia omschrijft privacy als persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Tegenwoordig mag dat worden aangevuld met:

  • Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt
  • De wens onbespied en onbewaakt te leven

Bij het gebruik van digitale media moet je als gebruiker altijd stilstaan bij de vraag: wie kan deze informatie zien en wat mag diegene van mij weten?

Wat zijn de risico’s?

Je hebt nauwelijks controle over foto’s of informatie die online staat en/of is doorgestuurd. Dat kan jaren later nog nare gevolgen hebben.

Cookies kunnen handig zijn, ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord, maar ze worden ook gebruikt om persoonsprofielen te maken. Zo kunnen adverteerders jou heel gericht hun advertenties tonen.

Wees je hiervan bewust. Weet wat je plaatst en wie het ziet. Realiseer je dat je op internet digitale sporen nalaat.

Bescherm je online privacy. En die van anderen.

Veelgestelde vragen

Hoe veilig is (openbare) wifi?

Thuis kun je je wifi-netwerk goed beveiligen. Maar buitenshuis, zoals in de horeca, op een evenement of op het vliegveld, is dat lastiger. Daar is 3G/4G aan te bevelen.

Volgens veiliginternetten.nl is het gebruik van een openbaar wifi-netwerk nooit veilig, ook niet als er wachtwoord wordt gebruikt.

» Tips om veilig openbare, draadloze netwerken te gebruiken
» Tips om je wifi-netwerk thuis te beveiligen
» 3 manieren om veilig gebruik te kunnen maken van openbare wifi

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden gezet. Ze verzamelen zoveel mogelijk gegevens over jou en je surfgedrag. Soms is dat heel handig: dankzij cookies hoef je niet zelf je wachtwoord te onthouden. Maar cookies schenden ook je privacy. Dankzij cookies weten bedrijven precies wat jij op internet doet. Ze verkopen die gegevens aan de hoogste bieder, zodat jij vervolgens advertenties te zien krijgt die passen bij je surfgedrag.

Is het waar dat Google mijn zoekresultaten beïnvloedt?

Ja, zoekmachines stemmen hun resultaten af op jouw eerdere online zoekgedrag. Ze laten daarbij andere informatie buiten beschouwing.

» Meer hierover in het dossier Filter Bubble

Wat is een sterk wachtwoord?

Een sterk wachtwoord is niet te raden en moeilijk te kraken door een computer. De website veiliginternetten.nl geeft deze tips:

  • Gebruik nooit voor de hand liggende woorden of reeksen, zoals de naam van je partner of kinderen, reeksen als 12345 of qwerty, welkom01 of één bestaand woord uit het woordenboek
  • Gebruik naast gewone letters en cijfers ook hoofdletters, leestekens en bijzondere karakters, zoals @, &, % en =
    Pas op: de 1e tip blijft gelden: geen bestaand woord en daarvan de a vervangen door @ of i door 1. Hackers kennen deze trucjes ook.
  • Maak een wachtwoord van minimaal 8 karakters. Dat is het minimum, hoe langer hoe beter.
  • Pas een Shift-ritme toe. Dat betekent dat je bv. bij de eerste 5 karakters van je wachtwoord de Shift-toets ingedrukt houdt en bij de tweede 5 karakters niet. Med!@w1j$? wordt dan MED!@w1j$?

Hoe sterk is jouw wachtwoord? Check het op jewachtwoord.nl.

Hoe weet ik of een website veilig is?

Een beveiligde website herken je aan ‘https’ in de adresbalk van je browser. Vaak zie je dan ook het icoontje van een slotje.

Wat is PRISM?

PRISM is de codenaam van een afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency). Het programma bestaat sinds 2007. Via PRISM verzamelt de NSA op grote schaal digitaal communicatieverkeer. Dat gebeurde in het geheim, totdat NSA-medewerker Edward Snowden in juni 2013 documenten lekte naar de pers.

Wat is de meldplicht datalekken?

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties zijn verplicht een ernstige datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

Bedrijven die een datalek willen melden, doen dit via het meldloket datalekken.

Hoe bescherm je als school de privacy van je leerlingen?

Scholen hebben een speciale verantwoordelijkheid als het gaat om privacy, omdat leerlingen door hun leeftijd extra kwetsbaar zijn. Meer over het maken van een goed beleid op het gebied van privacy lees meer in dossier Schoolleiding en -bestuur.

Hoe zit het met (kinder)apps en privacy?

Uit onderzoek blijkt dat makers van kinderapps weinig aandacht hebben voor de privacy van kinderen. Zo verstuurt 4 van de 10 apps de gegevens van kinderen – naam, adres en foto’s – onversleuteld en dus onveilig.

» Lees hier het onderzoek Kapers op de kust – over het kapen van persoonsgegevens door kinderapps

Waar kun je internetfraude melden?

Als je slachtoffer wordt van internetfraude, kun je aangifte doen bij de politie.

Bij phishing kun je ook de organisatie waarschuwen uit wiens naam je de phishing e-mail ontvangt. De meeste Nederlandse banken hebben hiervoor een apart mailadres.

Meer weten?

Wil je meer informatie, dan helpen deze organisaties je op weg.

Publieke ict-partner voor het onderwijs

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten

Manage jouw online identiteit

Helpt bij verbeteren van digitale vaardigheden en creëren van een veilige digitale omgeving