Wat betekent de AVG privacywet voor mijn online privacy?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 2018 in de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld.

Met de AVG privacywet krijg je meer bescherming en zeggenschap over informatie van jezelf die je deelt met organisaties en bedrijven. Door de nieuwe regels sta je sterker in het beschermen van je privacy. Niet alleen online maar ook offline. Zo mag je je gegevens inzien, laten wijzigen of in sommige gevallen laten wissen.

Voor bedrijven, scholen, zorginstellingen en overheden is het zo dat zij verplicht zijn om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens en duidelijk moeten informeren welke persoonsgegevens zij verzamelen, opslaan en wat ze met jouw persoonsgegevens doen. Ook moeten ze een privacy-administratie bijhouden.

» Waar heb je precies recht op? Lees het op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie over de privacywet:

Gerelateerde dossiers