Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld.

Persoonsgegevens zijn elke gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit wil zeggen dat de gegevens en informatie direct over iemand gaan of herleidbaar zijn naar een bepaald persoon. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens, denk aan je naam, adres en geboortedatum. Maar ook je politieke voorkeur, godsdienst of informatie over je gezondheid zijn persoonsgegevens.

Gerelateerde dossiers