Wat is het ‘Deltaplan Mediaopvoeding’?

Het Deltaplan Mediaopvoeding wil ouders en opvoeders ondersteunen in de wildgroei van (online) informatie en hulp bij mediaopvoeding. In het Deltaplan Mediaopvoeding zijn 5 organisaties betrokken:

  • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  • Opvoedinformatie Nederland
  • Ouders Online
  • Mijn Kind Online
  • Mediawijzer.net

Zij pleiten voor mediaopvoeding als structureel onderdeel van de preventieve opvoedingsondersteuning. Zij zijn hierover in gesprek met de VNG en de ministeries OCW, VWS en Veiligheid & Justitie.

» Lees meer over het Deltaplan Mediaopvoeding

Gerelateerde dossiers