Hoe is de MediaDiamant tot stand gekomen?

De MediaDiamant baseert zich op de Toolbox van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de inzichten uit het co-design traject (gefaciliteerd door Krista Okma (Okma op Maat) en Wina Smeenk (Wiens)) dat Mediawijzer.net met het expertpanel, een denktank van professionals en ouders doorliep. O.a. experts Justine Pardoen, Remco Pijpers, Denise Bontje en Peter Nikken waren betrokken bij de totstandkoming. 

De MediaDiamant wil dat ouders en professionals media op een actieve en natuurlijke manier integreren in de opvoeding, met een focus op de kansen die media kunnen bieden. Het model zorgt voor een bewuste houding rondom mediaopvoeding, geeft concrete handelingstips, en de bijbehorende kennis en informatie.

Gerelateerde dossiers