Hoe gebruik je media in de kinderopvang?

Netwerk Mediawijsheid, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes deden in 2014 onderzoek naar het gebruik van (digitale) media in de kinderopvang. Enkele resultaten:

  • 4 van de 10 Nederlandse kinderopvanginstellingen gebruiken geen digitale media bij de opvang van kinderen van 2 t/m 4 jaar.
  • Zij doen dit niet, omdat zij deze media niet geschikt vinden voor kinderen (47%) of omdat zij daar de financiële middelen niet voor hebben (40%).
  • Van de kinderopvanginstellingen die digitale media wel inzetten (60%) heeft het merendeel (54%) geen specifieke richtlijnen voor het gebruik opgenomen in haar pedagogisch beleidsplan.
  • Als er in het pedagogisch beleidsplan aandacht aan digitale media wordt besteedt, betreft dat vooral afspraken over de tijd die kinderen met media doorbrengen en criteria voor welke media wel of juist niet geschikt zijn voor kinderen.
  • Luistermedia, zoals radio of cd-speler zijn de meest gebruikte digitale media (94%), gevolgd door kijkmedia, zoals televisie en dvd (69%).
  • 32% van de locaties beschikt over interactie-media, zoals computers, tablet of smartphone; 11% heeft speelmedia, zoals een spelcomputer of spelconsole. 18% van de kinderopvanginstellingen geeft aan dat ze beschikken over alle typen media.

Het gehele onderzoek lees je hier.

In 2019 bracht BoekStart een hernieuwde versie van de brochure ‘Spelend leren’ voor de kinderopvang uit. Deze brochure geeft pedagogisch medewerkers handvatten om kinderen van 0-4 jaar te begeleiden bij digitale ontwikkelingen en de ouders advies te geven over hoe digitale media het best kunnen worden gebruikt. De brochure staat vol tips over welke digitale media educatieve waarde hebben en bijdragen aan de taalvorming. Download de brochure hier.

Ook kun je gebruikmaken van de MediaDiamant: een handige wegwijzer in mediaopvoeding. Inspiratie vind je in dit artikel.

Gerelateerde dossiers