Wat is Alert Online?

Alert Online is een jaarlijkse campagne rondom online veiligheid. Burgers, ondernemers en bedrijfsleven krijgen tips om bewuster te worden van de online risico’s en ze te motiveren de juiste maatregelen te nemen.

De campagne wordt georganiseerd door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Meer info vind je op www.alertonline.nl.

Gerelateerde dossiers