Wat is een goed anti-pestprogramma?

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert lieten in 2014 een onafhankelijke commissie 61 anti-pestmethodes onderzoeken. Daaruit blijkt dat 13 anti-pestmethodes ‘veelbelovend’ danwel ‘kansrijk’ zijn.

» Lees hier de beoordeling van de anti-pestprogramma’s

Tussen 2015 en 2017 werden tien veelgebruikte antipestprogramma’s onderzocht op hun effectiviteit, door onderzoekers van vijf universiteiten en het Trimbos Instituut. Vier anti-pestprogramma’s bleken het best te werken: PRIMA, Taakspel, KiVA en Alles Kidzzz.
» Lees het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’

Ook de Commissie Anti-pestprogramma’s deed in 2016 en 2017 onderzoek naar de effectiviteit deze programma’s. Hun conclusie was dat PRIMA, Taakspel en KiVA ‘eerste aanwijzingen van effectiviteit’ toonden. Volgens hen gold dat echter niet voor Alles Kidzzz (deze voldeed, met nog een reeks anderen, aan twee van de drie criteria). Ook over PRIMA, Taakspel en KiVA concludeerde het rapport dat de effecten ‘klein’ zijn.

» Lees het Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma’s en lees hier de toelichting bij het onderzoek

Gerelateerde dossiers