21e eeuwse vaardigheden

Zelf media maken

Zelf media maken

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol media. Met veel plezier kijken, communiceren, spelen en leren ze met media. We zien graag dat media ten dienste staan van kinderen en niet andersom. Maker Movement draagt hieraan bij door kinderen zelf media te laten maken.

Media begrijpen door media te maken

Een mooie manier om kinderen te leren over mediawijsheid is door ze zelf media te laten maken. Als kinderen daarin goed worden begeleid op school, thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek, leren ze een schat aan mediawijsheid competenties die ze goed kunnen gebruiken voor later.

Nieuwe voorwerpen, nieuwe vormen van media maken

De afgelopen jaren zien we dat digitale media steeds vaker verwerkt worden in voorwerpen, in het ‘internet of things’. Denk aan een ‘Hello Barbie’ waarmee je een gesprek kan voeren, een nieuwe jeans waarvan je de retailgeschiedenis kan volgen, een polsbandje waarmee je je sportprestaties kan aflezen – allemaal voorbeelden van fysieke, tastbare voorwerpen waar media in zitten. Bij deze nieuwe generatie voorwerpen zijn media opgenomen in de functie en in de ‘boodschap’ van het voorwerp. Het concept van het begrijpen van media door media zelf te maken, wordt hierdoor verbreed.

Net als bij andere talen moeten kinderen eerst leren om er mee te kunnen lezen en schrijven voordat ze er creatief mee kunnen werken. En dat is precies wat de Maker Movement biedt: het leert kinderen de taal van media en techniek te hanteren om vorm te geven aan hun ideeën, verbeelding en verhalen.

Wat is de Maker Movement?

De Maker Movement is een beweging van digitale doe-het-zelvers. Het zijn onafhankelijke uitvinders, ontwerpers en knutselaars – jong en oud – die producten bedenken en maken, precies zoals zij zelf willen. Zij zetten zich af tegen het produceren van standaard producten door het digitale doe-het-zelven centraal te stellen. Makers koppelen hun creativiteit aan technologie door eigen producten te maken met bijvoorbeeld 3D-printers.

De Maker-beweging neemt met de dag aan populariteit toe. De drempel om er aan mee te doen wordt steeds lager, want kennis kan eenvoudig worden gedeeld via internet en ook moderne technologieën zijn goedkoper, en dus toegankelijker geworden.

Maakonderwijs

Het is belangrijk dat kinderen allerlei vaardigheden meekrijgen die horen bij de 21ste eeuw: van oplossingsgericht denken tot ondernemen en samenwerken. Het maakonderwijs richt zich specifiek op het aanleren van creatieve en technische vaardigheden. Het stimuleert het kind zijn of haar talenten op dit gebied te ontplooien en helpt zo een nieuwe generatie kritische makers en ontwerpers op te leiden. Door iets te maken leer je problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden.

FabLabs: creatieve werkplaatsen

FabLabs zijn openbare digitale werkplaatsen waar kinderen en volwassenen met interesse in wetenschap en techniek samenkomen. Deze werkplaatsen bieden toegang tot moderne apparaten, zoals 3D-printers en lasersnijders, waarmee gebruikers hun ideeën omzetten tot een product.

Begin 2017 zijn er zo’n 50 FabLabs door heel Nederland te vinden, voornamelijk in Bibliotheken. FabLabs delen hun kennis met elkaar om op deze wijze innovatie te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn FabLab Zeeland en FryskLab. FryskLab is ondergebracht in een voormalige bibliobus en het eerste officiële mobiele bibliotheek-FabLab in Europa. Er wordt onderzocht hoe de inzet van een mobiel FabLab binnen de onderwijssituatie bijdraagt aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van kinderen en jongeren.

Zelf maken? Zo begin je!

Er zijn verschillende initiatieven en lespakketten verkrijgbaar op het gebied van maakonderwijs en de maker movement:

Activiteiten rondom maakonderwijs en Maker Movement

Campagne ABC van het Maken

Maakonderwijs kan helpen om kinderen de juiste vaardigheden bij te brengen in een wereld die bol staat van technologie. Daarom organiseert Platform Maker Education (FabKlas, Frysklab en Waag Society) i.s.m. Mediawijzer.net van 23 t/m 28 mei 2017 de campagne ‘ABC van het Maken’ voor meer maakonderwijs in Nederland. Word partner en organiseer een maakactiviteit, en deel je creaties met #watmaakjij. Lees hier meer.

Teacher Maker Camp

Waag Society is zeer actief op het gebied van maken. Zo wordt er op 20 en 21 oktober 2017 het Teacher Maker Camp georganiseerd in Amsterdam. Het Teacher Maker Camp is een inspirerende, technische, creatieve, leuke en uitdagende training, bestaande uit een set workshops en twee meetups. Zelf maken staat hierin centraal. Gedurende het Teacher Maker Camp gaat voor even de ‘lerarenpet’ af en de ‘leerlingpet’ op en wordt er kennis gemaakt met nieuwe digitale technieken, zoals 2D- en 3D-ontwerpen, vinyl- en lasersnijden en 3D-printen. Kijk voor meer informatie op de website van Waag Society.

Bibliotheken en maakonderwijs

Veel bibliotheken leveren een bijdrage aan het vergroten van die creatieve en technische 21e eeuwse vaardigheden van kinderen. Dat kan via het onderwijs maar ook in de Bibliotheek zelf. Veel bibliotheken hebben al een makers- of FabLab waar kinderen aan de slag kunnen om zelf media maken. De pijler Werkplaats van de visie Mediawijsheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is sterk in ontwikkeling. Zo is de KB in samenwerking met Rijnbrink en Biblioservice Fryslân onlangs gestart met een aantal pilots in het onderwijs. De resultaten worden in het najaar van 2017 verwacht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Maker Movement en maakonderwijs, dan helpen deze organisaties je op weg.

Een open werkplaats met digitaal gereedschap om zelf mee aan de slag te gaan

Biedt een doorgaande leerlijn mediawijsheid voor de basisschool

Instituut op het gebied van digitale media

Publieke ict-partner voor het onderwijs

Werken met muziekprojecten aan 21e eeuwse vaardigheden

Kleinkunstig biedt workshops aan voor het onderwijs.

Zorgt voor een krachtige en levensvatbare FabLab community en helpt nieuwe initiatieven

De mobiele variant van een FabLab, voor de vaardigheden van morgen

Brengt het maakonderwijs de klas in en geeft impuls aan Maker Education in Nederland

Adviseert en ondersteunt organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren