Voor scholen

Mediawijze leraren

Hoe wordt een leerkracht zelf mediawijzer?

In 2021 wordt Digitale Geletterdheid een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum. Vanaf dat moment zijn scholen verplicht om lessen over mediawijsheid te geven.

Daarom is het belangrijk dat ook leraren mediawijs en digitaal vaardiger te worden.

Hoe weet je of je mediawijs bent?

Het Mediawijsheid Competentiemodel is een goede leidraad. Er is ook een uitwerking van het competentiemodel voor leerkrachten po en pabo-studenten. Deze is ook bruikbaar voor vo.

Het competentiemodel bestaat uit 4 hoofdgroepen; begrip, gebruik, communicatie en strategie. Daarbinnen worden 10 competenties beschreven, elk opgedeeld in 5 niveaus. Een leerkracht zou bij alle competenties op niveau 4 moeten zitten.

Stap 1 – bepaal je niveau

Wil je weten waar je staat? Op mediaprofiel.nl kun je een persoonlijke scan van jouw mediavaardigheid laten maken. Na afloop krijg je advies over de competenties die je verder kunt ontwikkelen. Of meet aan de hand van de Mediawijsheid Meter van Cubiss hoe het ervoor staat met digitale geletterdheid op jouw school.

Stap 2 – mediawijzer worden (individueel of als school)

Een collectieve visie en/of strategie bepalen

Wil je mediawijsheid een vaste plek binnen de school geven? Zorg dan eerst voor een collectieve visie.

 • Het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet geeft een structurele aanpak van digitale geletterdheid. Het handboek bevat wetenschappelijke inzichten tot nu toe en best practices.
 • Het Slim met media-visiespel is een verkenningstocht langs de 4 competenties; begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het spel biedt ruimte voor visievorming maar dwingt ook tot keuzes.
 • Het docentenspel mediawijsheid is ontwikkeld voor schoolteams die met elkaar in gesprek willen over mediawijze activiteiten in de klas en de verantwoordelijkheid van de school
 • Basicly biedt een stappenplan om digitale geletterdheid te integreren in het onderwijs
 • Kijk ook eens op de pagina Schoolleiding en -bestuur – daar staat veel informatie voor bestuurders
Een collectieve training volgen

Er zijn diverse collectieve trainingen, bijvoorbeeld:

 • De training Leraar in het digitale tijdperk heeft als doel om leraren inzicht te geven in de mogelijkheden en valkuilen van internet en (sociale) mediatoepassingen op school
 • De cursus Expertcoach Mediaopvoeding van Windesheim leidt op tot het centrale aanspreekpunt op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding
 • De training Like Us All van Theatergroep Playback gaat over de rol die leraren kunnen spelen in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op school
 • In de masterclass van het VR Learning Lab onderzoek je mogelijkheden van virtual reality en augmented reality als leermiddel
 • De Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek van Social Media Wijs voorziet leraren van kennis en vaardigheden om digitale media te verwerken in hun lessen
Een individuele training volgen

Onderstaande trainingen zijn zelfstandig te volgen.

Een mediacoach op school

Een gecertificeerd MediaCoach is een spin in het web van het mediabeleid en -onderwijs op school. Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van leerlingen, ouders, leraren en directies te verbeteren.

Het aanstellen van een mediacoach  is door de Europese Commissie uitgeroepen tot best practice om het media-onderwijs te organiseren.

Stap 3 – je lessen verrijken met media

Je wilt aan de slag met digitaal leermateriaal, maar weet niet goed hoe je moet beginnen. Dit zijn de mogelijkheden:

 • De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk
 • Op HoeZoMediawijs.nl kunnen kinderen en jongeren zelfstandig aan de slag met sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid
 • Voor docenten in het mbo is er Mbomediawijs.nl met een uitgebreid overzicht van digitale tools, inclusief instructies en lesideeën
 • Serious game MediaMasters – Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media
 • Op onze filmpjes-pagina staat materiaal dat kan dienen als discussiestarter of ter ondersteuning van een mediales
 • ‘…  in de klas’ – Bekende TV-programma’s, zoals Nieuwsuur, Andere Tijden, Metropolis en 3 op reis, zijn bewerkt tot items van 8 minuten, inclusief een lesbrief
 • SchoolTV – In de SchoolTV beeldbank staan diverse video’s over mediawijsheid
 • Nieuws in de klas – Helpt leraren om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken
 • Digi-doeners – Gratis (wekelijkse) lessen waarin digitale vaardigheden zijn verwerkt
 • Basicly – Helpt leraren om digitale geletterdheid een plek te geven binnen hun lessen
 • Aan de slag met virtual of augmented reality? Download de publicatie van Kennisnet of neem een kijkje in de VR Learning HUB van Virtual Reality Learning Lab
 • Ga met je klas in gesprek over actuele media-onderwerpen aan de hand van MediaQuesties, een initiatief van Cubiss
 • Met de Kennisnet appchecker zie je per app of digitale toepassing wat deze betekent voor de privacy van leerlingen
 • Smartphones toestaan in de klas? In dit artikel van Kennisnet op Leraar24 staan vier tips over hoe je hiermee om kunt gaan
 • In deze factsheet van Saxion staan tips voor het maken van je eigen onderwijsvideo’s via je pc, camera of smartphone

Stap 4 – zelf lessen mediawijsheid geven

Stap 5 – mediawijs (bij)blijven

Veelgestelde vragen

Wat moet je kennen / kunnen als je ‘mediawijs’ bent?

In het Mediawijsheid Competentiemodel zijn niveaus en taken omschreven per leeftijdsgroep. Zo zie je precies wat je van kinderen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 mag verwachten.

Er zijn ook competentieniveaus voor leerkrachten in het basisonderwijs en PABO-studenten. Deze zijn ook bruikbaar voor docenten op de middelbare school.

Wat is digitaal burgerschap?

Digitaal burgerschap betekent dat leerlingen bewust en verantwoord met sociale media leren omgaan. Ook bij het gebruik van internet, mobiele telefoon en andere media dienen zij een goede, verantwoordelijke burger te zijn.

Hoe helpt een mediacoach bij mediawijsheid?

Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren.

Een mediacoach is gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid.

Hoe helpt de bibliotheek bij mediawijs onderwijs?

De bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs als het gaat om mediawijsheid. De bibliotheek is immers expert op het gebied van zoeken, vinden en kritisch evalueren van informatie.

Leerlingen die een spreekbeurt, werkstuk of opstel moeten maken, leren er de juiste zoekvragen te stellen en relevante informatie boven tafel te krijgen. Dit noemen we informatievaardigheden.

Lesmateriaal en voorlichting over mediawijsheid en digitale vaardigheden voor het po, vo en mbo.

Op mbomediawijs.nl kun je mediawijsheidlessen vinden voor het mbo.

Digitale vragenlijst die in 15 minuten je online vaardigheden meet

Innovatieve onderwijsmethode op basis van Flipping the Classroom principe

Hbo-instelling die werkt aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen

Publieke ict-partner voor het onderwijs

Educatief theater over (online) pesten, groepsdruk en de belevingswereld van jongeren tussen 12 en 18 jaar

Basicly helpt leraren om digitale geletterdheid een plek in het onderwijs te geven

Ontdek de wereld van de media en ga zelf aan de slag