Veilig online Sociaal met media

Hoe maak je een kind weerbaar tegen (online) pesten?

online pesten, cyberpesten

Praten helpt om een kind weerbaar te maken. Een kind dat is weet dat er online risico’s zijn, raakt niet in paniek en reageert minder impulsief.

Maak bijvoorbeeld deze afspraken:

  • Deel nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of de naam van je school
  • Verzin (samen) een goede nickname
  • Scherm je profiel zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie
  • Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je gezicht herkenbaar is
  • Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je iemand in het echte leven ooit hebt ontmoet
  • Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst
  • Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en
  • Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen
  • Heb je iets vervelend gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt, bv. een ouder, buurvrouw of leerkracht. De website meldknop.nl is ook een betrouwbare plek.

Op de jeugdsite Hoezomediawijs.nl kunnen kinderen vanaf 10 jaar zelfstandig aan de slag met het thema Cyberpesten.

Het Nederlands Jeugdinstituut vertelt wat online pesten is en ook wat je als ouder kunt doen als je kind wordt gepest.

Gerelateerde dossiers