Actueel Voor scholen Sociaal met media

Is er lesmateriaal over online omgangsvormen?

Lesmateriaal online omgangsvormen

Wil je met leerlingen aan de slag met online omgangsvormen? Om bijvoorbeeld online pesten en shaming tegen te gaan of om hun weerbaarheid te vergroten? Gebruik deze lesmaterialen:

 • Op deze onderwijspagina over mediawijsheid van HUMAN vind je video’s en lesmateriaal om het gesprek in de klas te voeren over het thema van de Week van de Mediawijsheid 2022: Like & Cancel. Het lesmateriaal is te gebruiken voor de bovenbouw van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo
 • Met de online training #Datmeenjeniet! van Movisie, Hogeschool Inholland en Diversity Media gaan jongeren aan de slag met het onderwerp online discriminatie en haat
 • Met het lesprogramma Communicatie is Alles leren groepen 7 en 8 (po) en de 1e klas (vo) de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie. Met o.a. lessen over smartphones en sociale media
 • De les WhatsHappy daagt leerlingen (bovenbouw po en onderbouw vo) uit om afspraken te maken over online omgangsvormen. WhatsHappy is onderdeel van het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet.
 • Met les Instagrap wordt gedrag op Instagram bespreekbaar gemaakt voor de bovenbouw van het po en de onderbouw van het vo
 • Met de aflevering Medialogica in de klas, in de ban van de bultrug kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs in discussie over hoe sociale media invloed hebben op de manier waarop mensen oordelen
 • Stop pesten nu – lestips om pesten bespreekbaar te maken
 • It’s up to you – Interactieve film die leerlingen bewust maakt van hun rol bij cyberpesten
 • Ook de film Spijt! gaat over pesten, ze werd bekroond tot beste Europese jeugdfilm
 • Met de interactieve toneelvoorstelling iSocial worden jongeren uitgedaagd om na te denken over onderwerpen als cyberpesten, vriendschap, identiteit en grenzen stellen
 • Het lespakket Kritisch Online van Codename Future gaat in op online gedrag, verantwoordelijkheid en digitale weerbaarheid
 • Met Gemeen spel van onderwijsproject Beeldkraken kunnen leerlingen aan de hand van verschillende opdrachten met elkaar in gesprek gaan over cyberpesten en sociale media
 • Het lespakket Internethelden van Bureau Jeugd & Media bevat een les specifiek over online pesten

De meeste lessen behandelen digitaal pesten als onderdeel van een compleet lespakket mediawijsheid. Zie het dossier Lesmateriaal voor een compleet overzicht

» Kijk voor praktische tips ook in het dossier Online pesten en het dossier Online omgangsvormen
» Bekijk ook in het kader van de Week van de Mediawijsheid tips voor het onderwijs en tips voor het stimuleren van prosociaal gedrag

Gerelateerde dossiers