Zijn er cijfers over basisschoolkinderen (6-8 jaar) en schermen?

Kinderen van 5-8 jaar maken met 15 minuten per dag tweeëneenhalf keer zo lang gebruik van een smartphone als in 2012 (6 minuten) (Iene Miene Media onderzoek, 2015).

Gerelateerde dossiers