Over mediawijsheid

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid (media literacy) - © gratisopgraphy.com (CC0)

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.

Wij hanteren deze definitie; mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

Aan de slag met mediawijsheid? Je begint hier!

De website mediawijsheid.nl is een wegwijzer. Dit is een overzicht van onze dossiers. Elk dossier geeft informatie, tips en filmpjes en verwijst naar de juiste organisatie(s) voor meer informatie.

Op HoeZoMediawijs.nl kunnen kinderen en jongeren vanaf 10 jaar zelfstandig aan de slag met mediawijze thema’s. De website biedt betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe- en denkopdrachten.

Jubileumboek ‘Mediawijsheid 2005 > 2015 > 2025’

In 2015 bestond het begrip mediawijsheid precies 10 jaar. Tijd voor een feestje en tijd voor een jubileumboek. NetwerkMediawijsheid.nl kijkt in dit boek 10 jaar terug, maar vooral 10 jaar vooruit: wat gaat de toekomst ons brengen, welke mediawijsheid hebben we dan nodig?

Het antwoord op deze vragen werd gezocht bij 21 vooraanstaande en spraakmakende kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, ontwikkelaars, filosofen en zelfs een hacker.

» Lees meer en download het gratis jubileumboek

Veelgestelde vragen

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid is volgens de Raad voor Cultuur in 2005 omschreven als: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Netwerk Mediawijsheid formuleerde later een operationele definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. Deze definitie is verder uitgewerkt in het Mediawijsheid Competentiemodel.

Mediawijsheid Competentiemodel 2021

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Media zijn overal. En hun impact op ons dagelijkse leven – wonen, werken, kopen, zorgen, genieten en leren – wordt steeds groter.

Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden (en zo volwaardig te kunnen deelnemen aan de nieuwe samenleving), moeten we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken.

Waar komt de term ‘mediawijsheid’ vandaan?

De term mediawijsheid werd in 2005 geïntroduceerd in een adviesrapport van de Raad voor Cultuur: ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap’.

Is er lesmateriaal op het gebied van mediawijsheid?

In ons dossier lesmateriaal vind je een compleet overzicht van lesmateriaal. Het meeste is gratis beschikbaar. De lijst is onderverdeeld naar leeftijd en thema.

» Bekijk het dossier Lesmateriaal

Hoe gebruik je het Mediawijsheid Competentiemodel?

Het model is een handvat bij:

 • De ontwikkeling van nieuwe mediawijsheidproducten en -diensten
 • Het inzichtelijk maken van bestaand aanbod
 • De vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

» Meer over het Mediawijsheid Competentiemodel

Wat is de Week van de Mediawijsheid?

Jaarlijks wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het doel is om aandacht te vragen voor een kritische en bewuste omgang met media.

Tijdens die week zijn er in heel Nederland veel leuke en leerzame activiteiten op het gebied van media, mediawijsheid en mediaopvoeding. Zo wordt o.a. de spannende serious game MediaMasters gespeeld.

Wat zijn aan mediawijsheid verwante termen?

Veel gebruikte woorden in Nederland en daarbuiten:

 • media geletterdheid
 • media literacy
 • mediaopvoeding
 • mediaeducatie
 • digitaal burgerschap
 • digitale geletterdheid
 • computer literacy
 • information literacy
 • television literacy
 • internet literacy
 • film literacy
Zijn er websites waar kinderen en jongeren zelfstandig leren over mediawijsheid?

De website HoeZoMediawijs.nl biedt basiskennis over (sociale) media en digitale vaardigheden aan kinderen vanaf 10 jaar door middel van betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe- en reflectieopdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen rondkijken en opdrachten maken, zowel thuis als op school.

Ook zijn er websites die regelmatig voor kinderen en jongeren actuele mediawijsheidthema’s belichten, zoals Kidsweek, NOS Jeugdjournaal, Het Klokhuis en Schooltv.