Sociaal met media

Hoe ga je in gesprek over online sociaal gedrag?

Op sociale media communiceren we snel en massaal. Zorgvuldigheid, privacy en even tot tien tellen schieten er daardoor vaak bij in. Het is inmiddels geen taboe meer dat we schokkende beelden, kwetsende teksten of privacygevoelige informatie delen. Hoe kun je online omgangsvormen verbeteren? Ga erover in gesprek met deze tips:

Wat is jouw rol als maker en deler?

Ga met elkaar in gesprek over hoe we op een respectvolle manier media kunnen maken en delen:

 • Wie bepaalt wat er over een ander online mag worden gezet?
 • Wat deel je wel, wat niet?
 • En waarom (niet)? Welke redenen heb je bij het (niet) plaatsen of delen van content?
 • Wat is het effect van wat jij online plaatst of deelt? Hoe komt het over op een ander?
 • Mag je ongevraagd foto’s van anderen op Facebook of Instagram zetten? Of moet je eerst toestemming vragen?
 • Kun je op internet feedback geven in gewone bewoordingen?

Wat kun je als sociale media-beheerder doen om het gesprek respectvol te laten verlopen? Bekijk de tips in het kader van de Week van de Mediawijsheid 2023: #hierniet

Discussievragen over online gedrag en respect

Door in discussie te gaan, stimuleer je actief nadenken en reflecteren op het eigen online gedrag, en of dat voldoende respectvol is. Gebruik deze stellingen om voor te leggen:

 • Ik ben een mediamaker
 • Ik tel tot tien voordat ik reageer op sociale media
 • Iedereen mag ongevraagd foto’s en filmpjes van mij op Instagram plaatsen
 • Als ik denk dat een berichtje niet klopt, check ik het voordat ik het deel of erop reageer
 • Ik vind dat ik alle muziek, films en plaatjes mag gebruiken die ik online kan vinden
 • Als ik een kwetsend filmpje doorstuur, ben ik medeverantwoordelijk voor de gevolgen

Handige materialen om mee aan de slag te gaan

Gerelateerde dossiers