Wat zijn de voor- en nadelen van KI in het onderwijs?

De inzet van kunstmatige intelligentie (KI) in het onderwijs biedt zowel mogelijkheden als risico’s. De technologie wordt al gebruikt op sommige scholen en dit neemt waarschijnlijk alleen maar toe. 

Bij toepassingen kun je denken aan: 

  • AI die, op basis van grote hoeveelheden data, bepaalde zaken kan voorspellen. Zoals welke studenten extra ondersteuning nodig hebben of een hoger risico lopen te spijbelen. Zo zou KI kunnen zorgen voor onderwijs dat beter aansluit bij de leerlingen en als ondersteuning dienen van docenten.
  • Ook kan AI ingezet worden voor het verbeteren van spraak-naar-tekst-interfaces. Dat kan bijvoorbeeld in taalonderwijs handig zijn (denk aan Google Translate en digitale lespakketten) en toegankelijkheid vergroten (denk aan integratie van virtuele assistenten als Siri of Alexa).
  • Denk ook aan het automatiseren van systemen met informatie over de voortgang en resultaten van leerlingen

Zo zijn er nog meer interessante toepassingen te bedenken – SURF zette er een aantal op een rij.

Toch zijn er ook risico’s:

  • Voor alle AI geldt: een zelflerend algoritme is maar zo goed als de data waarmee het gevoed wordt. Als die gegevens een bepaalde bias hebben, zal de AI deze ook vertonen. Daarmee dreigen bestaande ongelijkheden in het onderwijs (zoals discriminatie op grond van afkomst of inkomen) overgenomen te worden. 
  • Ook zijn er ethische bezwaren rondom dataverzameling; om kunstmatige intelligentie in te zetten zijn enorm veel gegevens van leerlingen/studenten nodig. 
  • En gaat de inbreng van een kunstmatige intelligentie niet ten koste van het menselijk contact tussen leraar en leerling?

Interessante links: 

Gerelateerde dossiers