Meedoen in de digitale samenleving Data & technologie

Wat is digitaal burgerschap?

Wat is digitaal burgerschap

‘Digitaal burgerschap’ is een verzamelterm voor de vaardigheden die je nodig hebt om bewust en verantwoord met het internet, (sociale) media en met je mede-burgers om te gaan. In de praktijk gaat dit over praktische vaardigheden en een subset aan mediawijze vaardigheden zoals nieuws– en reclamewijsheid en digitale geletterdheid. Hiermee kun je je makkelijk en zelfverzekerd bewegen in een mediasamenleving waar off- en online niet van elkaar te scheiden zijn.

Het betekent dat je weet hoe je een betrokken burger bent, met een mate van verantwoordelijkheidsgevoel voor sociale en maatschappelijke kwesties. Je kunt makkelijk overweg met digitale diensten van de overheid. Weten hoe je actief bij kunt dragen aan het (online) maatschappelijk debat is ook onderdeel van de verzamelterm.

Onderwijs en bibliotheken

Het onderwijs en de bibliotheek zijn belangrijke aanjagers van digitaal burgerschap. Zo is in de bibliotheek bijvoorbeeld de programmalijn Digitaal burgerschap van kracht.

In de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen gebruik maken van De Internethelden (Bureau Jeugd en Media). Dit zijn gratis online lessen over digitaal burgerschap en veilig internet (technisch en sociaal).

Het mbo kan gebruik maken van de publicatie Digitaal burgerschap van het programma Doorpakken op digitalisering. Hierin lees je in vijf stappen hoe je digitaal burgerschap op kunt nemen in het onderwijs.

Lees meer over digitaal burgerschap:

Gerelateerde dossiers