Sociale media

Online met een beperking

Mediawijsheid voor (verstandelijk) gehandicapten

Steeds meer zorgorganisaties gaan actief aan de slag met mediawijsheid voor jongeren en (jong)volwassenen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking.

Voor mensen met een beperking biedt internet vele voordelen. De groep mensen met een verstandelijke beperking (LVB) is echter ook kwetsbaar.

Wat zijn de kansen?

Vanachter een pc is de beperking niet zichtbaar, dat kan bevrijdend werken. Je legt online makkelijker contact dan in het echte leven. Andere digitale media, zoals apps, bieden praktische hulp en maken iemand op die manier mogelijk meer zelfredzaam.

Ook voor mensen met een vorm van autisme is internet een uitkomst: het is een visueel en overzichtelijk medium. E-mail en sociale media bieden veel controle: zij kunnen zelf bepalen wanneer ze een bericht lezen en wanneer ze erop antwoorden. Ze kunnen dus zelf de input van prikkels regelen. Als programmeur zijn ze erg gewild; mensen met een stoornis in het autistische spectrum hebben immers een goed oog voor details, zijn accuraat en geduldig en vinden het prettig om steeds hetzelfde werk te doen.

Wel lopen ze op internet tegen dezelfde communicatieproblemen aan als in het echte leven. Ze nemen taal erg letterlijk, kunnen bepaalde opmerkingen moeilijk op waarde schatten.

Wat zijn risico’s?

Internet is anoniemer, de omgangsvormen zijn directer, gezichtsuitdrukkingen afwezig. Dat maakt het voor mensen met een LVB lastig in te schatten hoe een opmerking is bedoeld. Sarcasme is bijvoorbeeld voor deze groep ongrijpbaar. Ook bijvoorbeeld phishing of ‘Je hebt een smartphone gewonnen, klik hier!’ zijn lastig te doorzien.

Uiteindelijk zijn de online risico’s hetzelfde als voor iedereen: op internet kun je slachtoffer worden van cyberpesten of van grooming, je kunt op filmpjes met geweld of porno stuiten, verslaafd raken aan games of geconfronteerd worden met torenhoge rekeningen. Mensen met een (verstandelijke) beperking vinden het echter moeilijk om de consequenties op lange termijn in te schatten. Dat vraagt soms om extra begeleiding.

Mediawijsheid bij kinderen met een LVB

Het ontbreekt nog aan een duidelijke visie op hoe kinderen met een LVB zich verhouden tot media. Wat is er nodig om hen de kansen van media volop te laten benutten? In 2016 verscheen hierover een publicatie na onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net. De onderzoekers adviseren onder meer nauwere samenwerking vanuit werkveld en opleiding, en om bijvoorbeeld een interactieve helpdesk voor ouders, begeleiders en kinderen op te richten.

» Download de publicatie ‘Media en kinderen met een LVB – Een analyse van wat er al is en wat nog nodig is om kinderen met een LVB te includeren bij mediawijsheid

In 2018 startte Netwerk Mediawijsheid een actieprogramma om zorginstellingen en zorgprofessionals te ondersteunen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

» Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de OnderwijsSpecialisten deden onderzoek onder 381 beroepskrachten in de zorg en het (speciaal) onderwijs
» 5 kickstarters voor meer mediawijsheid, ontwikkeld voor begeleiders
» Organisaties en professionals kunnen het Mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ ondertekenen
» Startgids voor zorgprofessionals en ondersteuners van mensen met een LVB: ‘Online met een licht verstandelijke beperking? De startgids voor een leuk en veilig online leven’.

Lesmateriaal mediawijsheid voor speciaal onderwijs

Er bestaat lesmateriaal voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Je vindt een overzicht in ons dossier Lesmateriaal.

» Inspirerende voorbeelden zijn verzameld in het gratis boek Sociale media in het speciaal onderwijs
» Op Wikiwijs kun je zoeken naar lesmateriaal over digitale geletterdheid voor het (v)so

Veelgestelde vragen

Is er materiaal voor begeleiders?

Maatschappelijk werkers of Sociaal Pedagogisch Hulpverleners kunnen het leven van cliënten verrijken met media:

Hoe helpen apps bij een visuele beperking?

Vrijwel elke smartphone of tablet is uitgerust met touchscreen, mobiel internet, GPS, tekst- en spraakherkenning en een mobiele camera. Hiermee zijn smartphones de virtuele ogen en handen van iemand met een visuele beperking.

Zo helpt een digitale camera bij het ‘zien’ van je omgeving. Met een speciale app wordt een object gefotografeerd en krijg je direct informatie over het soort object, waarvoor het wordt gebruikt, waar het te koop is en waarvan het wordt gemaakt. Je kunt mail inspreken en indoor navigatie inzetten om een locatie te vinden.

Hoe begeleid je een 18-jarige met een verstandelijke beperking op sociale media?

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Sonja Heijkamp geeft antwoord op mediaopvoeding.nl.

Meer weten?

Op zoek naar extra begeleiding? Deze specialisten helpen je verder:

Hét centrum voor praktische media-educatie

Website met tips, trics en uitleg om veilig te internetten

Expertisecentrum tbv kwaliteitsverbetering voor mensen met een verstandelijke beperking

Advies, workshops en trainingen over mediawijsheid aan professionals in de zorg

Initiatief van B&O Info en Socially Joined, helpt kwetsbare groepen bij verbeteren van mediawijsheid

Voor burgers die moeite hebben met elektronische dienstverlening

Vanuit steeds veranderend perspectief belicht EYE de film als kunst, amusement en deel van de digitale beeldcultuur